Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
07.07.2010

Sesja XXXVI w dniu 01.07.2010r

Uchwała nr XXXVI/372/2010 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.07.2010r. do dnia 30.06.2011r.

Uchwała nr XXXVI/373/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony dłuższy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej.

Uchwała nr XXXVI/374/2010 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/182/2008 z dnia 8 września 2008r. o zwolnieniu od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała nr XXXVI/375/2010 w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Amandowie.

Uchwała nr XXXVI/376/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Makowie.

Uchwała nr XXXVI/377/2010 w sprawie: Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krowiarkach stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXVI/378/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Makowie stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała nr XXXVI/379/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krowiarki.

Uchwała nr XXXVI/380/2010 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr XXXVI/381/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij