Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
07.04.2010

Sesja XXXIII w dniu 31.03.2010r

Uchwała nr XXXIII/343/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy na 2010 r.

Uchwała nr XXXIII/344/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Promocji Gminy na 2010 r.

Uchwała nr XXXIII/345/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Sportu i Polityki Społecznej na 2010 r.

Uchwała nr XXXIII/346/2010 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej na 2010 r.

Uchwała nr XXXIII/347/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Uchwała nr XXXIII/348/2010 w sprawie: wyrażenia zawarcie z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego kolejnej umowy najmu na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.

Uchwała nr XXXIII/349/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXXIII/350/2010 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowice Wielkich projektu systemowego na 2010 r. pod tytułem „Do pracy by się szło-nasza gmina nas promuje” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr XXXIII/351/2010 w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowice Wielkich.

Uchwała nr XXXIII/352/2010 w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwała nr XXXIII/353/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Amandów.

Uchwała nr XXXIII/354/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów.

Uchwała nr XXXIII/355/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Gródczanki.

Uchwała nr XXXIII/356/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice.

Uchwała nr XXXIII/357/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Krowiarki.

Uchwała nr XXXIII/358/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Lekartów.

Uchwała nr XXXIII/359/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków.

Uchwała nr XXXIII/360/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pawłów.

Uchwała nr XXXIII/361/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla wsi gminnej Pietrowice Wielkie, wsi Cyprzanów oraz wsi Kornice.

Uchwała nr XXXIII/362/2010 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Samborowice.

Uchwała nr XXXIII/363/2010 w sprawie: przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Żerdziny.

Uchwała nr XXXIII/364/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij