Dzisiaj jest:
piątek, 22 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:
Uchwały
12.10.2017

Sesja XXVIII w dniu 19.09.2017r

Uchwała NR XXVIII/280/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

Uchwała NR XXVIII/281/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Makowie

Uchwała NR XXVIII/282/2017 w sprawie:przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Razem dla e-usług"
nr WND-POWR.02.18.00-00-015/17. przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.

Uchwała NR XXVIII/283/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich

Uchwała NR XXVIII/284/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Pietrowice Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała NR XXVIII/285/2017 w sprawie: zmian do budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała NR XXVIII/286/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie

Uchwała NR XXVIII/287/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla obszaru położonego w miejscowości Kornice

Uchwała NR XXVIII/288/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie – Etap II

Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij