Dzisiaj jest:
niedziela, 24 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Sekretarz

Sekretarz

Gabriel Kuczera

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu w szczególności:

 • wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 • opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
 • opracowywanie projektów wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy,
 • opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, referendami,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli wewnetrznych,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostepnianiu dokumentów obywatelom dokumentów na zasadach określonych w statucie gminy.

 

Kontakt:

I piętro, pokój nr 1
tel. 032 419 80 75 wew.111   fax 032 419 84 07
osoba obsługująca: Sandra Jurkowska

email: sekretarz@pietrowicewielkie.pl

 

 

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij