Dzisiaj jest:
sobota, 16 lutego 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Wójt Gminy

Wójt


Andrzej Wawrzynek

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 • reprezentowanie Urzedu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynnooci w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnien zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzedu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem wszystkich pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalnooci komórek organizacyjnych Urzedu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególnooci dotyczącymi podziału zadan,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oowiadczen woli spadkodawcy,
 • upoważnianie swoich Zastepców lub innych pracowników Urzedu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzedu czynnooci kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadan zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Kontakt:

I piętro, pokój nr 1
tel. 032 419 80 75 wew.111   fax 032 419 84 07
osoba obsługująca: Sandra Jurkowska

email: wojt@pietrowicewielkie.pl

 

 

Urząd Gminy
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij