Dzisiaj jest:
niedziela, 20 sierpnia 2017

Szukaj:
Wybierz język:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich

ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice
telefon: 032 419 80 85
e-mail: komunalka@pietrowicewielkie.pl

Nr konta bankowego BS Racibórz/Pietrowice Wielkie

23 8475 1045 2005 3500 4206 0001

Dyrektor Zakładu

godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 do 17.00
wtorek - piątek: od 7.30 do 15.30

Przedmiot działalności

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  • zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrywania w wodę,
  • prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń służących do poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
  • wykonywanie podłączeń do odbiorców wody,
  • prowadzenie konserwacji i remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, których organem założycielskim jest gmina Pietrowice Wielkie
  • przeprowadzanie konserwacji i drobnych remontów dróg gminnych,
  • świadczenie usług transportowo-sprzętowych,
  • konserwacja zieleni, krzewów i drzew w pasie dróg gminnych,
  • ustawianie znaków oraz ich konserwacja na drogach gminnych,
  • wykonywanie innych robót zleconych przez wójta gminy i gminne jednostki organizacyjne.

Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług innych wykonawców. 
Organizacja Zakładu Zakładem kieruje Dyrektor , którego zatrudnia i zwalnia Wójt, który jest równocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Strukturę organizacyjną, system kontroli wewnętrznej, opis zakresu działania i podział czynności między wewnętrzne komórki organizacyjne - określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.

Poniżej można ściągnąć aktualne sprawozdanie z badania wody:

Sprawozdanie SUW AM 24.03.2017
Sprawozdanie SUW AM 28.04.2017
Sprawozdanie SUW Maków 16.05.2017
Sprawozdanie SUW Samborowice 24.03.2017
Sprawozdanie SUW Samborowice 28.04.2017

Sprawozdznie z badań SUW Maków
Sprawozdznie z badań SUW Amandów

Sprawozdznie z badań SUW Maków

Sprawozdznie z badań SUW Maków

Sprawozdznie z badań SUW Amandów

Sprawozdznie z badań SUW Samborowice

Sprawozdanie z badań NR SB/6134/04/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/6135/04/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11495/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11498/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/11499/06/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24786/10/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24787/10/2008

Sprawozdanie z badań NR SB/24788/10/2008

Urząd Gminy
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij