Dzisiaj jest:
sobota, 23 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Urząd Stanu Cywilnlego

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Szkolna, 47-480 Pietrowice Wielkie

Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

e-mail:usc@pietrowicewielkie.pl

Zastępca kierownika:

Dorota Jarosz

Godziny Pracy:

Poniedziałek: w godz. od 7:30 do 17:00
Wtorek - Czwartek: w godz. od 7:30 do 15:30
Piątek: w godz. od 7:30 do 14:00

Informacje

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się następującymi sprawmami mieszkańców gminy:

  • rejestracja urodzin, małżenstw oraz zgonów i innych zdarzen mających wpływ na stan cywilny osób,
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
  • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżenski oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

 

Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego

Odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W akcie stanu cywilnego nie można dokonać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.

Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża matki.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na wskutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki.

Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Gdzie to załatwić:

Urząd Stanu Cywilnego
Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

Osoba obsługująca:

Dorota Jarosz

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij