Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Jak zgłosić narodziny?

Rejestracja stanu cywilnego.

Obowiązuje terytorialna zasada rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, że każde zdarzenie tj. urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania które ono nastąpiło. Dotyczy to także wpisania treści odtworzonego aktu lub treści odpisu aktu z ksiąg, które uległy zniszczeniu lub zaginięciu.

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów : urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

Akty stanu cywilnego są dokumentami szczególnymi, podlegającymi ochronie prawnej, jako że zawierają dane osobowe, które Kodeks cywilny w art. 23 poddał ochronie prawa cywilnego.


Akty urodzenia.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są, zgodnie z art. 39 Prawa o aktach stanu cywilnego, w kolejności:

  1. ojciec
  2. lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie
  3. matka, jeżeli stan jej zdrowia na to pozwala
  4. szpital lub inny zakład, jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło na jego terenie

Podstawowym dokumentem uprawniającym do sporządzenia aktu urodzenia jest zaświadczenie lekarskie pod nazwą " Zgłoszenie urodzenia". Jest to dokument stwierdzający, że określonego dnia, miesiąca, roku, o określonej godzinie, kobieta o ustalonej tożsamości urodziła dziecko płci męskiej lub żeńskiej.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka powinna złożyć u kierownika urzędu stanu cywilnego: zgłoszenie urodzenia dziecka, oraz przedłożyć do wglądu:

  • odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa
  • odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa
  • dowody osobiste

Gdzie to załatwić:

Urząd Stanu Cywilnego
Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

Osoba obsługująca:

Dorota Jarosz

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.