Dzisiaj jest:
niedziela, 24 marca 2019

Szukaj:
Wybierz język:

Akt małżeństwa

Akty małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa to czynność prawna polegająca na złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub osobą duchowną.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa:

  • skrócone akty urodzenia
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa
  • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • do wglądu dowód osobisty

Jeżeli osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński pozostawała wcześniej w związku małżeńskim, powinna złożyć dowód jego ustania lub unieważnienia. Dowodami takimi są:

  • odpis skrócony aktu zgonu
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Do cudzoziemców zamierzających zawrzeć małżeństwo w Polsce odnosi się art. 56 Prawa o aktach stanu cywilnego. Artykuł ten dotyczy jednego tylko dokumentu, który ma być złożony kierownikowi urzędu stanu cywilnego, tj. dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Dlatego artykuł ten należy łączyć z art. 54, który określa jakie dokumenty winna złożyć osoba pragnąca zawrzeć związek małżeński. Zatem cudzoziemiec, który będzie zawierał związek małżeński w Polsce, powinien złożyć:

  • dokument stwierdzający tożsamość, czyli paszport
  • odpis skrócony aktu urodzenia z jego urzędowym tłumaczeniem
  • zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
  • podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa

Dla kierownika urzędu stanu cywilnego istotne jest, aby zaświadczenie to zawierało zapis: "Pan X posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem ojczystym"

Gdzie to załatwić:

Urząd Stanu Cywilnego
Budynek UG, piętro II, pokój 11
Telefon: 32 419 80 75 wew. 118

Osoba obsługująca:

Dorota Jarosz

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt pt. Moja gmina, moje miejsce, moja przyszłość jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminy partnerskie
SudiceLiederbach
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij