Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Wymeldowanie

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:
1.ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
- wypełniony formularz.

Uwaga!
Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
– jeżeli wymeldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Miejsce świadczenia usługi: Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich Referat Organizacyjno- Prawny Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, pok. nr 5. Termin realizacji usługi: od ręki.
Uwagi:

- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu - wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa . Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Gdzie to załatwić:

Referat organizacyjno-prawny
Budynek UG, piętro I, pokój 5
Telefon: 32 419 80 75 wew.117

Osoba obsługująca:

Weronika Zuber

Dokumenty do pobrania:

wymeldowaniez pobytu czasowego

opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.