Oficjalny portal internetowy Gminy Pietrowice Wielkie
Menu

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za wywóz śmieci

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach(papier, szkło, plastik) na 2018 rok

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy Pietrowice Wielkie zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą
sobotę od godz. 7.00 do godz. 11.00 oraz poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

W naszej Gminie Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/360/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. uchwalono następujące
stawki opłat za śmieci: Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  w wysokości:

1.22 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
2.18 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
3.16 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
4.14 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
5.13 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
6.12 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
7.11 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,
8.10 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady  NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1.44 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec,
2.36 złote od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców,
3.32złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców,
4.28 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców,
5.26 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców,
6.24 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców,
7.22 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców,
8.20 złotych od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 8 lub więcej mieszkańców.

Jak zmienić deklarację o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2016.250 z dnia 29.02.2016 r. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy Pietrowice Wielkie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Deklaracja do pobrania.doc

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler

Jak zmienić deklarację o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych?

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2016.250 z dnia 29.02.2016 r. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy Pietrowice Wielkie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Deklaracja do pobrania.doc

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew.150
osoba obsługująca: Diana Ziegler
opracował: admin
Portal www.pietrowicewielkie.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.